Øyelysing, undersøkelse av hundens øyne, gjøres som et ledd i avlsarbeidet for å diagnostisere mulige arvelig betingede øyesykdommer hos ulike hunderaser. Øyelysing foretas av veterinærer som etter 3-4 års etterutdanning og avsluttende eksamen er spesielt godkjent av Den Norske Veterinærforening.

Øyendiagnoser hos amerikansk cocker: En stor andel av de undersøkte individene har feilstilte øyenhår. Prolaps av tårekjertelen (cherry eye) er utbredt. Dette får sjelden alvorlige konsekvenser, og er enkelt å korrigere. Ellers er det mest utbredte problem i rasen ulike former for katarakt.

Eye Disorders In Cavalier King Charles Spaniels (cavalierhealth.org)

https://evidensia.no/kjaeledyr-husdyr/cherry-eye-hos-hund/