(Endocardiose også kalt Mitral Valve Disease – MVD, eller bilyd på hjertet), er hovedsakelig av degenerativ karakter. Derfor viser hunden i begynnelsen ingen spesielle symptomer. En veterinær derimot kan høre en "blåselyd" hvis han lytter med stetoskop. Senere kan hunden vise unormal trøtthet ved anstrengelser. 
Den kan bla. få pusteproblemer og hoste på grunn av væskeansamlinger i lungene. Aldersforandringer på hjerteklaffen(ene) er ikke uvanlig på små hunderaser, men rammer oftest eldre dyr. MVD kan sees hos noen cavalierer i en tidligere alder enn hos andre små raser. Hvis en cavalier får konstatert en bilyd skyldes det vanligvis at klaffen mellom venstre forkammer og kammeret utsettes for aldersforandring i en for tidlig alder.

Klubben har utarbeidet en hjertematrise for å se hvor bra en avlskombinasjon blir. Et godt hjelpemiddel i avlsarbeidet.

Mitral Valve Disease and the Cavalier King Charles Spaniel (cavalierhealth.org)